ประกันภัยไทยวิวัฒน์


หลังจากครบรอบ 50 ปีที่ผ่านไป ทางบริษัทได้หันทิศทางของการธุรกิจมาตอบแทนกำไรคืนสู่สังคม ทั้งในเชิงรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือโครงการพิเศษต่างๆ และก่อตั้งมูลนิธิไทยวิวัฒน์เพื่อเป็นองค์กรสำหรับดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์

จุดเริ่มต้นของ ไทยวิวัฒน์ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยเริ่มจากการขายกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะงานอัคคีภัยและภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลเพียงเท่านั้น เช่นเดียวกับธุรกิจประกันภัยอื่นๆในอดีต ความก้าวหน้าและชื่อเสียงในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยไทยอันดับต้นๆของประเทศเกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2501 - 2510 ทั้งการขยายตัวของการบริษัท ไปจนถึงตัวเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2517 ทางบริษัทมีความต้องการจะขยายฐานลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และประกันภัยรถยนต์ที่กลายมาเป็นหน้าตาของบริษัทในปัจจุบัน จึงตัดสินใจย้ายสำนักงานใหญ่จากพื้นที่เพียงชั้นเดียว ไปยังตึกทินกร บนถนนสุรวงศ์ซึ่งกว้างใหญ่กว่า ทำให้การทำงานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อเนื่องไปถึงการบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม เป็นช่วงที่ไทยวิวัฒน์ประกันภัยกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แม้จะไม่ได้ปรับตัวอย่างรวดเร็วเหมือนกับบริษัทประกันอื่นๆในสมัยนั้น แต่ในปี พ.ศ.2523 ทางบริษัทได้เริ่มหันมาประยุกต์นวัตกรรมใหม่ๆในสมัยนั้นเข้ากับการทำงานเพิ่มขึ้น โดยเริ่มต้นจากการนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในงานประกันภัย ตามด้วยระบบวิทยุสื่อสาร ในช่วงปี พ.ศ. 2521 - 2530 เป็นช่วงที่บริษัทเติบโตขึ้นในด้านการเงินอย่างมาก มีการเปิดศูนย์บริการออกไปนอกจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มต้นที่ ชลบุรี ราชบุรี สระบุรีและนครราชสีมา และใช้เวลาเพียงสองปีสำหรับรางวัล “Hi-Tech Award ด้านการบริการ” ในปี พ.ศ. 2532 รวมไปถึงการแปรรูปจากบริษัทเป็นองค์กรมหาชนเพื่อเข้าจะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2534 มีการย้ายสำนักงานใหญ่อีกครั้งเพื่อความเหมาะสมของขนาดธุรกิจ โดยคราวนี้เลือกใช้ทั้งอาคาร ใช้ชื่อว่า อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ บริเวณถนนดินแดงในปีถัดมา

หลังจากครบรอบ 50 ปีที่ผ่านไป ทางบริษัทได้หันทิศทางของการธุรกิจมาตอบแทนกำไรคืนสู่สังคม ทั้งในเชิงรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือโครงการพิเศษต่างๆเช่น “Thaivivat Privileged Program” “50 ปีประกันภัยไทยวิวัฒน์” และก่อตั้งมูลนิธิไทยวิวัฒน์เพื่อเป็นองค์กรสำหรับดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ปัจจุบันไทยวิวัฒน์เป็นบริษัทที่นำเสนอรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆสำหรับวงการประกันภัย ไม่ว่าจะเป็น “Thaivivat Smart Solution” ที่ใช้เทคโนโลยี GPS มาผสมเข้ากับการบริการ เมื่อใช้กับสมาร์ทโฟน ก็จะกลายเป็น Mobile Tracking ที่สมบูรณ์แบบ ทำให้รูปแบบกรมธรรม์ที่ใช้งานบ่อยๆ และพบเห็นได้ทั้งประเทศไทยอย่าง ประกันภัยรถยนต์ กำเนิดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (ประกันภัยรถยนต์เติมเงิน) ที่กลายมาเป็นจุดเด่นของบริษัทไปโดยปริยาย

ไทยวิวัฒน์ประกันภัย เน้นทำธุรกิจโปร่งใส

นโยบายการบริหารของบริษัทไทยวิวัฒน์ประกันภัย เน้นไปที่การดำเนินการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในระดับที่ตั้งหน่วยงานมาเพื่อกำกับดูแลให้โปร่งใสอย่างถูกต้อง รวมไปถึงให้ตรงตามเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กสต.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

บริษัทเล็งเห็นว่าปัญหาคอร์รัปชั่นไม่เพียงสร้างปัญหาแต่ในองค์กรเท่านั้น แต่ระดับประเทศ ทำให้ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น ไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ทำให้ผู้บริโภคหรือประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ซ้ำยังเป็นการตอกย้ำถึงจริยธรรมที่ดีงามตามหลักคุณธรรมด้วย

ผลิตภัณฑ์จากไทยวิวัฒน์ ประกันภัย

ข้อเสนอประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศอย่างไทยวิวัฒน์ นอกจากจะมอบตัวเลือกกรมธรรม์ที่คุ้มค่าและมีคุณภาพแล้ว ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของไทยอีกด้วย และถึงแม้จะไม่มีตัวเลือกของ การทำประกันชีวิต (ตาม พรบ.) แต่ก็ยังมีตัวเลือกที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกรูปแบบ ตั้งแต่ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยไปจนถึงประกันภัยโจรกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกันภัยรถยนต์

 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พิเศษ(2+)
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ (3+)
 • ประกันรถเติมเงิน
 • ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ)

ประกันสุขภาพ

 • ประกันภัยสุขภาพสตาร์เฮลท์
 • ประกันภัยสุขภาพ “ใจป้ำ มีคืน”

ประกันอุบัติเหตุ

 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 200
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแผน PA X 2
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA สุดคุ้ม
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ PA อิ่มใจ
 • ประกันชดเชยรายได้ 3 ต่อ 3 เท่า

ประกันภัยการเดินทาง

 • เดินทางต่างประเทศ
 • เดินทางภายในประเทศ

ประกันอัคคีภัย ประกันภัยขนส่งทางทะเล ประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยโจรกรรม

ข้อมูลล่าสุดในปี 2016

ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 1231 หรือ 02-200-7000 แฟ็กซ์ : 02-6950808 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536001427

ภาคกลาง

สาขาดอนเมือง อาคารผุ้โดยสาร อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. - แฟ็กซ์ -

สาขาชลบุรี 136/88-89 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทร. 038-286-946 แฟ็กซ์ 038-286-802

ภาคเหนือ

สาขาเชียงราย 478/9 หมู่5 ถ.พหลโยธิน (ทล.1) ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100 โทร. 053-166-561 แฟ็กซ์ 053-166-562

สาขาพิษณุโลก 206/3 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 055-282-801-2 แฟ็กซ์ 055-282-803

ภาคใต้

สาขาภูเก็ต 92/31 ม.2 ถนนเทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076-540-852-3 แฟ็กซ์ 076-540-854

สาขาสุราษฏร์ธานี 118/38 ม.1 ถ.สุราษฎร์ธานี - กองบิน 7 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077-380-988, 077-380-989 แฟ็กซ์ 077-380-990

ภาคอีสาน

สาขาขอนแก่น 92/106 หมู่ที่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043-347-070 แฟ็กซ์ 043-347-071

สาขาอุบลราชธานี 902 หมู่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-285-095, 045-285-198 แฟ็กซ์ 045-285-129

เรียกร้องค่าสินไหมจากไทยวิวัฒน์

โดยปกติแล้ว เมื่อเราประสบอุบัติเหตุหรือต้องการเรียกร้องค่าสินไหมผ่านบริษัทประกันภัยที่เราทำประกันด้วย เราจะใช้วิธีติดต่อตัวแทนนายหน้าประกัน แจ้งเคลม และกรอกเอกสารในการเรียกร้องตามขั้นตอน ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบหลักของประกันภัยรถยนต์จากไทยวิวัฒน์

การเรียกร้องค่าสินไหมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Thaivivat เป็นรูปแบบที่นิยมใช้และเป็นที่แนะนำมากกว่า เนื่องจากบริษัทเน้นหันไปใส่ใจกับรูปแบบธุรกิจในยุคสมัย Digital มากกว่าการทำอะไรด้วยกระดาษจด เนื่องจากเก็บข้อมูลได้ง่ายกว่า ทันทีกว่า และเข้าถึงง่ายกว่า ด้วยศูนย์บริการตลอด 24 ชั่วโมงและระบบ GPS ที่สามารถติดตามคุณได้โดยไม่จำเป็นต้องมานั่งบอกเส้นทางให้เสียเวลา

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

 • เคลมรวดเร็วกว่าด้วยระบบ GPS มาภายใน 30 นาที
 • แจ้งจุดเกิดเหตุโดยที่ไม่ต้องอธิบายเส้นทาง
 • ซ่อมอู่และห้าง(ศูนย์)ในสัญญากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับผู้ที่มีศูนย์บริการใกล้บ้าน หรือสะดวกในการติดต่อตัวแทนประกันภัยมากกว่าการติดต่อออนไลน์ ก็สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน 1231 ที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดและเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม ดังนี้

บริการออนไลน์

นอกจากจะเน้นไปที่การเคลมสินไหมออนไลน์ที่รวดเร็ว ทันใจ ในแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของบริษัทยังมีรูปแบบการบริการลูกค้าที่เพิ่มเติมจากระบบการทำงานเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของนายหน้าประกันของบริษัท อู่ซ่อมรถยนต์ และ โรงพยาบาลที่รองรับ ไว้ให้ลูกค้าสืบหาข้อมูลได้ภายในไม่กี่คลิ๊กเท่านั้น

แอพพลิเคชั่นของไทยวิวัฒน์เองก็มีรายละเอียดครบถ้วน ตั้งแต่เริ่มซื้อประกันภัย ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท แจ้งเคลม หรือบริการสอบถามเองก็มีรองรับ แต่ที่น่าสนใจที่สุดคงไม่พ้นเรื่อง ประกันภัยรถยนต์เติมเงิน ที่เป็นข้อเสนอที่หาจากที่อื่นไม่ได้ โดยเป็นรูปแบบที่ทำงานกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยตรง เป็นหนึ่งในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ใหม่และน่าสนใจ