รับฟรี! บริการ HomeSafe ที่จะคุ้มครองบ้านท่านถึง 6 รายการ ตลอด 24 ขั่วโมง


ทำไมต้อง HomeSafe by CARE?

สิทธิประโยชน์ฉุกเฉิน </br>24 ชั่วโมง

สิทธิประโยชน์ฉุกเฉิน
24 ชั่วโมง

ให้บริการช่วยเหลือเรื่องฉุกเฉินในบ้าน 24 ชั่วโมง
ไม่มีวันหยุด และ จัดหาทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ
บริการถึงบ้านท่านภายใน 1 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือเรื่องฉุกเฉิน</br>ภายในบ้าน 6 รายการ

บริการช่วยเหลือเรื่องฉุกเฉิน
ภายในบ้าน 6 รายการ

เครื่องปรับอากาศน้ำรั่ว/ไม่เย็น,
ไฟแสงสว่างขัดข้อง,
ลืมกุญแจบ้าน, ท่อน้ำ/สุขา แตก/รั่ว/ตัน,
ตู้เย็น/เครื่องทำน้ำร้อนทำงานผิดปกติ,
กำจัดสัตว์ดุร้าย (เช่น งู ต่อ แตน)

รับสิทธิ VIP ฟรี</br> สำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิต

รับสิทธิ VIP ฟรี
สำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิต

รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมที่จะคอยประสานงานหน่วยงานฉุกเฉินต่าง ๆ
เช่น ตำรวจ, รถพยาบาล, รถดับเพลิง
, บริการรถแท๊กซี่, โรงพยาบาลสถานการแพทย์
, ศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี คอมพิวเตอร์
, บริการจัดสวน, ดูแลซ่อมแซม หลังคาบ้าน
, ทาสี, เดินไฟ หรือ ตกแต่งต่างๆ
, จัดฉีดแมลงต่างๆ, ดูแลสัตว์เลี้ยง

ใช้บริการได้อย่างไร?

สอบถามข้อมูล HomeSafe

สอบถามข้อมูล HomeSafe

เพื่อสอบถามข้อมูลบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ได้ที่เว็บไซต์ หรือ ติดต่อศูนย์บริการ HomeSafe
ได้ที่หมายเลข 02-009-4720

ลงทะเบียนได้ที่ไหน?

ลงทะเบียนได้ที่ไหน?

ท่านสามารถสมัครสมาชิกฟรีได้ที่นี้ คลิก
หรือจุดให้บริการ ตามสถานีรถไฟฟ้า
BTS หรือ MRT

ติดต่อใครในกรณีฉุกเฉิน?

ติดต่อใครในกรณีฉุกเฉิน?

ท่านสามารถติอต่อสายด่วน HomeSafe
ได้ที่หมายเลข 02-305-4428
ฟรี! ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

           The CARE program

เป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อดูแล และ ช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้ได้รับความอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และ ยังช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า ภายใต้ CARE และมีข้อเสนอพิเศษอื่นๆเพิ่มเติม เช่น

 

 • การติดต่อสื่อสาร
 • อาหาร
 • บันเทิง
 • การเดินทาง
 • ประกันภัย
 • ที่พัก
 • การศึกษา

 

ภายใต้สู่บริการ HomeSafeที่มอบความช่วยเหลือให้กับลูกค้าในเวลาที่ต้องการ.

           HomeSafe คืออะไร?

HomeSafe คือ ฟรีบริการที่มอบให้จากโครงการ CARE ซึ่งสามารถลงทะเบียนสมาชิกออนไลน์ได้ที่นี่ คลิก หรือสถานีรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT. HomeSafe คือ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงยังบ้านท่านตามรายละเอียดที่มอบให้ ทั้งนี้ยังมีบริการผู้ช่วยพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรเครดิต

 

ซึ่งการให้บริการจาก HomeSafe โดยเจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้น และ ทีมช่างเทคนิคไว้คอยบริการยังบ้านของท่านภายใน 1 ชั่วโมง. สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์บริการ ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวงเงินคุ้มครอง 1,000 บาท. (ทั้งนี้การต่ออายุสมาชิกทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

           ฟรี !!! สิทธิประโยชน์การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน:

 

1.ฟรีบริการช่วยเหลือเรื่องเครื่องปรับอากาศ ในกรณีที่ระบบปรับอากาศขัดข้อง น้ำรั่ว หรือไม่เย็น

 

2.ฟรีบริการช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับท่อน้ำ / สุขา แตกรั่ว หรือตัน

 

3.ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเรื่องไฟฟ้าภายในบ้าน ในกรณีระบบอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย

 

4.ฟรีบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับตู้เย็นหรือเครื่องทำน้ำร้อน ในกรณีทำงานขัดข้อง

 

5.ฟรีบริการช่วยเหลือในกรณีกุญแจสูญหายหรือลืมกุญแจที่พักอาศัย

 

6.ฟรีบริการกำจัดสัตว์ดุร้ายที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไปจากที่พักอาศัย เช่น งู ต่อ แตน

 

           บริการเลขาส่วนตัวพิเศษสำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิต

การประสานงาน ตรวจสอบและประเมินราคาในการบริการต่าง ๆ พิเศษสำหรับเจ้าของบัตรเครดิตเท่านั้น ดังนี้:

 

 • ประสานงานหน่วยงานฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น ตำรวจ, รถพยาบาล, รถดับเพลิง
 • ประสานงานบริการรถแท็กซี่
 • ประสานงานโรงพยาบาล สถานการแพทย์ต่างๆ
 • ประสานงานศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ทีวี,คอมพิวเตอร์
 • ประสานงานการบริการจัดสวน
 • ประสานงานการดูแลซ่อมแซมบ้าน หลังคา, ทาสี, เดินไฟ หรือ ตกแต่งต่างๆ
 • ประสานงานการจัดฉีดแมลงต่างๆ
 • ประสานงานการดูแลสัตว์เลี้ยง

           ข้อยกเว้นที่คุณควรรู้

 • ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัทก่อน โดยทางผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต้องดำเนินการแจ้งบริษัทก่อนที่จะดำเนินการใดๆ
 • เหตุฉุกเฉิน หรือ ความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่คุณได้ล่วงรู้ก่อนที่สัญญาการบริการและการคุ้มครองจะมีผลบังคับใช้
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต้องกระทำเป็นกิจวัตร สำหรับอุปกรณ์ หรือบริการต่างๆ ภายในบ้าน
 • ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ หากที่พักอาศัยหรือการบริการต่างๆ ไม่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้
 • การซ่อมแซมระบบ หรืออุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่ไม่ได้ผ่านการติดตั้ง ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หรือนำไปใช้หรือดัดแปลงแก้ไขอย่างผิดวิธี หรือ มีข้อบกพร่องหรือไม่มีประสิทธิภาพอันเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต
 • ค่าวัสดุหรือค่าแรงที่อยู่ในความคุ้มครองจากการรับประกันของผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายหรือช่างติดตั้ง

           HomeSafe คืออะไร?

HomeSafe คือ บริการช่วยเหลือโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การจัดการโดย Care program เมื่อท่านสมัครสมาชิก HomeSafe ตามจุดบริการสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT. HomeSafe คือ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงถึงที่บ้านท่าน ซึ่งการคุ้มครองครอบคลุมตามรายละเอียดที่ระบุ. ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้น และ เราจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ทีมช่างไปตรวจสอบยังบ้านของท่านภายใน 1 ชั่วโมง. การบริการดังกล่าวให้ความคุ้มครองจำนวน 1 ครั้งในระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุด 1000 บาทต่อครั้ง

 

           วิธีการสมัครทำอย่างไร?

ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับเราได้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT ที่จุดบริการ HomeSafe by Care หรือทางระบบออนไลน์ที่ https://rabbitfinance.com/care

 

           ใครคือผู้ที่ได้รับสิทธิ์จาก HomeSafe?

สิทธิพิเศษดังกล่าวสำหรับท่านที่มีหมายบัตรประชาชน และ สมัครสมาชิก โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน.

 

           การคุ้มครองสิทธิ์เริ่มมีผล และ สิ้นสุดเมื่อไหร่?

สิทธิ์การคุ้มครองมีระยะเวลา 1 ปี โดยนับจากวันที่ลงทะเบียน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

           อธิบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน?

HomeSafe คือ การช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านท่าน โดยให้บริการทั่วประเทศภายใต้เงื่อนไขการคุ้มครองจากเรา.โปรดทราบเมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ท่านสามารถติดต่อไปยังศูนย์บริการลูกค้า HomeSafe ตลอด 24 ชั่วโมง.

 

           แจ้งขอรับบริการ HomeSafe ได้อย่างไร?

ท่านสามารถติดต่อไปยังสายด่วน HomeSafe ได้ทันทีเมื่อต้องการแจ้งเหตุฉุกเฉินที่หมายเลข 02-305-4428.

ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือโดยตรงเพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้น และ ขอข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการประสานงาน

 

           สิ่งที่ท่านต้องเตรียมดังนี้

1.หมายเลขบัตรประชาชน และ ที่อยู่ปัจจุบัน

2.หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ (หมายเลขที่ใช้ในการลงทะเบียน)

 

           ต้องการยกเลิกบริการต้องทำอย่างไร?

ท่านสามารถดำเนินการยกเลิกได้โดยเขียนคำร้องพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนและส่งมายัง email: info_care@rabbit.co.th

 

           สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน?

 • ศูนย์บริการลูกค้า HomeSafe หมายเลข 02-009-4720 หรือ สายด่วน HomeSafe หมายเลข 02-305-4428
 • เว็บไซต์ https://rabbitfinance.com/care ซึ่งมีข้อมูลโดยละเอียด รวมทั้งข้อกำหนด และ เงื่อนไข และ บริการลงทะเบียนสมัครมาชิก