อัตราดอกเบี้ยต่อปี


อัตราดอกเบี้ยต่อปี : ดอกเบี้ยที่ถูกคิดเป็นร้อยละต่อปี ซึ่งผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องจ่ายเมื่อครบรอบในแต่ละปีที่ถือบัตร

อัตราดอกเบี้ย หมายถึง ดอกเบี้ยที่ถูกคิดเป็นร้อยละต่อปี โดยผู้ถือบัตรจะต้องจ่ายเงินให้กับสถาบันการเงิน หากจ่ายยอดชำระบัตรเครดิตไม่ครบ จะถือว่าเป็นดอกเบี้ยค้างชำระ โดยดอกเบี้ยของบัตรเดรดิตสามารถเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ

  • ชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน

หมายความว่าผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน โดยการผ่อนจ่ายนี้ขึ้นอยู่กับว่าบัตรเครดิตที่ถือมีโปรโมชั่นอะไรกับร้านหรือสินค้าชิ้นนั้นหรือไม่ ถ้ามีโปรโมชั่น 0% ต่อกี่เดือนก็ไม่ต้องคิดดอกเบี้ย หากไม่มีเงื่อนไขปลอดดอกเบี้ยก็จะถูกคิดเงิน

ซึ่งเงินดอกเบี้ยนี้จะถูกคิดก็ต่อเมื่อจ่ายผ่อนชำระไม่เต็มงวด สมมติว่า นางสาวกระต่ายใช้บัตรเครดิตรูดซื้อของโดยสินค้าชิ้นนั้นไม่มีโปรโมชั่น 0% พอถึงงวดชำระ ยอดทั้งหมดอยู่ที่ 18,000 บาท แต่ทางธนาคารกำหนดยอดชำระขั้นต่ำไว้ที่ 1,8000 บาท (หรือ 10% จากเงินทั้งหมด) ซึ่งนางสาวกระต่ายจะจ่ายเงินผ่อนขั้นต่ำก็ได้ แต่ว่าจะถูกคิดดอกเบี้ยตามมา

  • เบิกเงินสดล่วงหน้า

นอกจากจะใช้ซื้อของกิน หรือรูดบัตรเครดิตใช้จ่ายล่วงหน้าแล้ว ยังสามารถกดเงินสดออกมาใช้ล่วงหน้าได้เหมือนกัน ซึ่งดอกเบี้ยของการกดเงินสดจะมีค่าธรรมเนียมตามอัตราของธนาคารที่ผู้ถือบัตรใช้บริการอยู่ แต่ว่าแบงก์ชาติบังคับให้ธนาคารเรียกเก็บเงินได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินที่กดออกไป ซึ่งนางสาวกระต่ายกดเงินออกมาใช้ล่วงหน้า 20,000 บาท และเมื่อมีใบแจ้งหนี้มาถึงเงินที่นางสาวกระต่ายต้องจ่ายคือ เงินที่ถูกเบิกมา x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันที่ถอนถึงวันสรุปยอด จากนั้นนำยอดที่ได้มาหาร 365 วัน สรุปได้ว่า

  1. อัตราดอกเบี้ยต่อปีต้องถูกคิดไม่เกิน 20% ต่อปี

  2. หากซื้อสินค้าหรือใช้บัตรเครดิต ดอกเบี้ยจะถูกคิดจากวันที่รูดบัตรไป ผู้ใช้บัตรต้องจ่ายเงินตามงวดที่ตกลงกับธนาคารไว้ หากชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน (ยอดมา 12,000 บาท ก็จ่าย 12,000 บาท ยังได้รับสิทธิ์เว้นดอกเบี้ย

  3. เงินสดที่ถอนไปล่วงหน้า จะถูกคิดจากวันที่ถอนจนถึงวันชำระเงิน

บัตรเครดิตมีประโยชน์ถ้าใช้เป็น หลายคนใช้เพราะอยากสะสมคะแนน แต่ระวังการจ่ายเงินกับธนาคารด้วย ถ้ามีวินัยก็ไม่ต้องกลัวติดเครดิตบูโร