รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน


เกณฑ์เงินเดือนประจำ รวมทั้งรายได้ประจำอื่นๆ ที่ได้รับขั้นต่ำสุด

ค่าแรงขั้นต่ำ หรือรายได้ขั้นต่ำ เป็นค่าตอบแทนที่ต่ำที่สุดที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด การทำงานแลกเงินมาก็เพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่รอด ถ้ารายได้ขั้นต่ำถูกปรับให้เยอะขึ้น ก็คงจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ถ้ารายได้ขั้นต่ำถูกปรับขึ้น คนที่เดือดร้อนสุดๆ ก็คงจะเป็นนายจ้าง หรือเจ้าของธุรกิจ (ที่กว่าจะฝ่าฟันขอสินเชื่อทำธุรกิจได้แล้ว ยังต้องมากังวลเรื่องปรับเงินอีก) ที่มีพนักงานและต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำเป็นส่วนใหญ่ เพราะโครงสร้างต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ก็ต้องใช้เินเหมือนกัน อย่าง ปัจจัยการผลิต การค้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อนำไปรวมกันแล้ว ค่าแรงขั้นต่ำที่ถูกปรับขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องเพิ่มเงินเข้าไป

โดยกรุงเทพมีอัตราค่าแรงงานสูงอยู่แล้ว ผิดกับต่างจังหวัดที่อัตราน้อยลงมาหน่อย สมมติว่าค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพอยู่ที่ 290 บาท ต่างจังหวัดอยู่ที่ 250 บาท เมื่อถูกปรับขึ้นเป็น 300 บาท ค่าแรงในต่างจังหวัดดนั่นเองที่ต้องเพิ่มมากขึ้น ผิดกับกรุงเทพที่เพิ่มขึ้นอีกแค่ 10 บาท แต่ไม่ว่าจะที่ไหนล้วนส่งผลกระทบทั้งนั้น

จะเห็นได้ว่าการปรับรายได้ขั้นต่ำเพิ่มขึ้นจากเดิม นอกจากจะทำให้คุณภาพชีวิตของลูกจ้างสามารถหายใจโล่งคอมากกว่าเดิมแล้ว ยังเผื่อแผ่ไปถึงเรื่องครอบครัว การพัฒนาฝีมือ หรือกลไกของตลาด คุณภาพชีวิตที่ดี รายได้ที่ดี เลยเป็นแรงจูงใจให้ลูกจ้างพัฒนาฝีมือนั่นเอง