รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน


เกณฑ์เงินเดือนประจำ รวมทั้งรายได้ประจำอื่นๆ ที่ได้รับขั้นต่ำสุด

ค่าแรงขั้นต่ำ หรือรายได้ขั้นต่ำ เป็นค่าตอบแทนที่ต่ำที่สุดที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด การทำงานแลกเงินมาก็เพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่รอด ถ้ารายได้ขั้นต่ำถูกปรับให้เยอะขึ้น ก็คงจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ทำไมถึงขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

เป้าหมายหลักในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ก็หวังว่าจะเพิ่มมาตรฐานชีวิตลูกจ้างให้สูงขึ้น หรือมีเงินเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของครอบครัว ลดความยากจนของประชากรในประเทศ แม้นี่จะเป็นข้อดีของลูกจ้าง แต่การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำส่งผลกระทบต่อผู้คนแต่ละภาคส่วนมากมาย แต่ไม่ว่าจะเหตุผลอะไร ถ้ากฎหมายบังคับ นายจ้างทั้งหลายก็ต้องทำตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ใครได้รับผลกระทบบ้างจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

ถ้ารายได้ขั้นต่ำถูกปรับขึ้น คนที่เดือดร้อนสุดๆ ก็คงจะเป็นนายจ้าง หรือเจ้าของธุรกิจ (ที่กว่าจะฝ่าฟันขอสินเชื่อทำธุรกิจได้แล้ว ยังต้องมากังวลเรื่องปรับเงินอีก) ที่มีพนักงานและต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำเป็นส่วนใหญ่ เพราะโครงสร้างต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ก็ต้องใช้เินเหมือนกัน อย่าง ปัจจัยการผลิต การค้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อนำไปรวมกันแล้ว ค่าแรงขั้นต่ำที่ถูกปรับขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องเพิ่มเงินเข้าไป

โดยกรุงเทพมีอัตราค่าแรงงานสูงอยู่แล้ว ผิดกับต่างจังหวัดที่อัตราน้อยลงมาหน่อย สมมติว่าค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพอยู่ที่ 290 บาท ต่างจังหวัดอยู่ที่ 250 บาท เมื่อถูกปรับขึ้นเป็น 300 บาท ค่าแรงในต่างจังหวัดดนั่นเองที่ต้องเพิ่มมากขึ้น ผิดกับกรุงเทพที่เพิ่มขึ้นอีกแค่ 10 บาท แต่ไม่ว่าจะที่ไหนล้วนส่งผลกระทบทั้งนั้น

จริงๆ แล้วทำไมต้องปรับค่าแรงขั้นต่ำ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำปัจจุบันอยู่ในระดับที่ต่ำเกินไป

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า รายได้ขั้นต่ำที่ถูกปรับขึ้นก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดความยากจนของประชากรในประเทศ

ค่าจ้างขั้นต่ำควรครอบคลุมถึงการเลี้ยงดูคู่สมรสและลูก

ถึงแม้ค่าจ้างขั้นต่ำจะเป็นเงินค่าจ้างที่พอสำหรับแรงงาน 1 คน ให้สามารถดำรงชีพตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้ แต่ใช่ว่าทุกคนจะไร้คู่สมรส หรือบุตร ค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับขึ้นก็เพื่อให้เหมาะสมความสามารถของแรงงาน รวมไปถึงเลี้ยงดูครอบครัวด้วย

ค่าจ้างขั้นต่ำไม่ควรเป็นค่าจ้างเริ่มต้นของลูกจ้างที่มีฝีมือ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นค่าจ้างที่เพียงพอกับแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ แต่นายจ้างมักใช้อัตราขั้นต่ำเป็นอัตราในการจ้างลูกจ้างหน้าใหม่ (ถึงแม้ว่าจะมีทักษะหรือฝีมือมาแล้วก็ตาม) และใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจ่ายให้กับลูกจ้างเดิมด้วย ถ้าฝีมือพัฒนาก็ควรจะปรับเงินขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือ

รายได้ขั้นต่ำต้องไปเป็นตามกลไกของตลาด

เมื่อบริษัทขาดคนทำงาน ก็เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องการแรงงานเพิ่ม การปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเลยเป็นการดึงดูดแรงงานให้มาทำงาน ถ้านายจ้างหวังให้ค่าจ้างถูก แต่อยากให้ผลลัพธ์ดี ไม่ต่างอะไรกับเอาเปรียบคนอื่น

จะเห็นได้ว่าการปรับรายได้ขั้นต่ำเพิ่มขึ้นจากเดิม นอกจากจะทำให้คุณภาพชีวิตของลูกจ้างสามารถหายใจโล่งคอมากกว่าเดิมแล้ว ยังเผื่อแผ่ไปถึงเรื่องครอบครัว การพัฒนาฝีมือ หรือกลไกของตลาด คุณภาพชีวิตที่ดี รายได้ที่ดี เลยเป็นแรงจูงใจให้ลูกจ้างพัฒนาฝีมือนั่นเอง