ธนาคารกรุงเทพ สถาบันการเงินที่ได้รับความไว้วางใจ


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 โดยข้าราชการ นักธุรกิจ และกลุ่มบุคคลที่มีแนวคิดเดียวกัน มีสโลแกนที่ว่า "เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน"

ธนาคารกรุงเทพได้รับการก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2487 และเจริญเติบโตจนเป็นหนึ่งในธนาคารระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 2,944,230 ล้านบาท โดยเป็นผู้นำในการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี อีกทั้งยังมีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดในตลาดลูกค้าบุคคล และลูกค้ากลุ่มธุรกิจเป็นจำนวนรวมกว่า 17 ล้านบัญชี

โดยธนาคากรุงเทพเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2487 มีสำนักงานใหญ่แห่งแรกเป็นอาคารพาณิชย์ 2 คูหาในย่านราชวงศ์ แรกเริ่มที่เปิดทำการมีพนักงานเพียง 23 คน กรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านแรกคือ “หลวงรอบรู้กิจ” เป็นบุคคลที่เริ่มสร้างฐานลูกค้าของธนาคารด้วยการให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้า

ผู้จัดการใหญ่คนที่ 2 คือ ชิน โสภณพนิช เป็นผู้จัดการธนาคารที่ครอบครองตำแหน่งได้นานที่สุดถึง 25 ปี เป็นบุคคลที่เริ่มขยายเครือข่ายสาขาไปยังท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ มีผลผลิตทางเกษตรที่สมบูรณ์ ดังนั้น พ.ศ. 2515 จึงใช้สัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวหลวง

ผู้จัดการคนที่ 3 คือ บุญชู โรจนเสถียร เป็นผู้เริ่มปรับเปลี่ยนการบริหารงานครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อให้ธนาคารมีมาตรฐานเท่าเทียมกับต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการคนที่ 4 คือ ชาตรี โสภณพนิช เป็นผู้นำธนาคารกรุงเทพเข้าสู่ยุคทอง เพราะทำให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นถึง 12 เท่า และเป็นครั้งแรกที่ธนาคารพาณิชย์ทำกำไรได้สูงเท่านี้ และใน พ.ศ. 2525 ได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากถนนเสือป่ามาที่ถนนสีลม

ผู้จัดการคนที่ 5 คือ ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย เป็นผู้ที่มีผลงานด้านกิจการธนาคารในต่างประเทศจำนวนมาก ทำให้ธนาคารกรุงเทพเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก

ผู้จัดการคนที่ 6 คือ ชาติศิริ โสภณนิช เป็นบุตรชายคนโตของ ชาตรี โสภณพนิช เพียงแค่ 3 ปีที่บริหารงาน เศรษฐกิจไทยที่รุ่งเรืองมานานถึง 30 ปีก็ได้อวสานลง ด้วยวิกฤตการณ์ทางการเงิน ประสบปัญหาล้มละลาย แต่ผู้จัดการคนนี้ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการเสริมสร้างรากฐานทางการเงินให้แข็งแรงขึ้น

 • นายชาตรี โสภณพนิช

ประธานคณะกรรมการ

 • นายปิติ สิทธิอำนวย

รองประธานกรรมการธนาคาร

 • พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 • นายโกวิทย์ โปษยานนท์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 • นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในคณะกรรมการบริหาร

 • นายเดชา ตุลานันท์

ประธนากรรมการบริหาร

 • นายชาญ โสภณพนิช

กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 • นายอมร จันทรสมบูรณ์

กรรมการในคณะกรรมการบริหาความเสี่ยง

 • หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

 • บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด - 644,897,616 หุ้น
 • Chase Nominess Limited - 67,106,347 หุ้น
 • บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด - 54,006,532 หุ้น
 • สำนักงานประกันสังคม - 47,881,700 หุ้น
 • State Street Bank Europe Limited - 44,611,548 หุ้น
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) - 34,097,030 หุ้น
 • UOB KAY (Hong Kong) Limited - 33,746,570 หุ้น
 • State Street Bank and Trust Company - 28,186,253 หุ้น
 • The Bank of New York (Nominees) Limited - 26,601,148
 • Morgan Stanley & Co. International PLC - 25,765,729 หุ้น

เพราะธนาคารกรุงเทพให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการให้เกิดการบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารกรุงเทพมีดังนี้

 • โครงการเงินมั่งคงกับครอบครัวบัวหลวง
 • โครงการเกษตรก้าวหน้า
 • โครงการเพื่อนคู่คิดวิสาหกิจครอบครัว
 • รายการสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ “เพื่อนคู่คิด”
 • รายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจของอาเซียน
 • มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย
 • การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงาม
 • การทำบุบำรุงศาสนา
 • การสนับสนุนสาธารณะประโยชน์ในวงกว้าง
 • ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร และสภาพแวดล้อม
 • ส่งเสริมให้ใช้ทรัพยาการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยเพย์
 • บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช
 • บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท เชลซี
 • บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท
 • บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ศิริราช
 • บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท
 • บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
 • บัตรบีเฟิสต์
 • บัตรเครดิตอินฟินิท
 • บัตรผู้นำแพลทินัม
 • บัตรเครดิตวีซ่าแพลทินัม
 • บัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • บัตรเครดิตไทเทเนียม
 • บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลปิยะเวท
 • บัตรเครดิตไทเทเนียม​ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด
 • บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม แรบบิท ศิริราช
 • บัตรเครดิตวิซ่า แพลทินัม โตโยต้า
 • บัตรเครดิตวีซ่า
 • บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด
 • บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
 • บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์​
 • บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท
 • บัครเครดิตท่องเที่ยว
 • สินเชื่อบ้านบัวหลวง
 • สินเชื่อบัวหลวงพูนผล
 • สินเชื่อบุคคล
 • สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ
 • Website : http://www.bangkokbank.com/
 • Email : info@bangkokbank.com
 • Call : 1333, (66) 02-645-5555 24 Hr.
 • Application : Bualuang mBanking - iOS, Android
 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • โทรศัพท์​ : 02-231-4333
 • ลูกค้าสัมพันธ์ : 1333, (66) 02-645-5555
 • วันเวลาทำการ : 08.00-17.00 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)
 • สถานที่ตั้ง : 3797 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 • โทรศัพท์​ : 02-392-2824, 02-3922581, 02-391-1058
 • โทรสาร : 02-391-1963
 • เวลาทำการ : 08.30-16.00 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)
 • สถานที่ตั้ง : 295 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
 • โทรศัพท์ : 02-291-7980, 02-291-7909, 02-291-7910
 • โทรสาร : 02-291-7906
 • เวลาทำการ : 10.30-19.30 (ทุกวัน)
 • สาขากาดสวนแก้ว
 • สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
 • สาขาเดอะฮาร์เบอร์ เชียงใหม่
 • สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี
 • สาขาเทสโก้ โลตัส ชลบุรี
 • สาขาเทสโก้ โลตัส อมตะนคร
 • สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี
 • สาขาบิ๊กซี สุพรรณบุรี
 • สาขาเทสโก้ โลตัส สุพรรณบุรี
 • สาขาถนนเทพกษัตริย์
 • สาขาเทสโก้ โลตัส เจ้าฟ้า
 • สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต
 • สาขาซี.พี. ทาวเวอร์
 • สาขาจิวเวอรี่เทรดเซ็นเตอร์ สีลม
 • สาขาเซ็นทรัล พระราม 3
 • สาขาเซ็นทรัล ดิอัพ พระราม 3
 • สาขามหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง
 • สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
 • สาขาถนนท่าแฉลม จันทุบรี
 • สาขาโรบินสัน จันทบุรี
 • สาขาเทสโก้ โลตัส สุพรรณบุรี
 • สาขาบิ๊กซี สุพรรณบุรี
 • สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต
 • สาขาถนนเทพกษัตริย์

นอกเหนือจากนี้ ธนาคารกรุงเทพยังมีสาขาย่อยอื่นๆ หรือตู้ ATM มากมายให้เลือกใช้ทั่วประเทศไทย นี่ยกตัวอย่างมาเป็นแค่บางส่วนเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถเลือกค้นหาทั้งสาขาย่อย หรือตู้กดเงินสด ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ เพียงเลือกจังหวัดและเมืองที่อยู่ก็จะปรากฎ แถมยังเลือกค้นหาสาขาต่างประเทศได้อีกด้วย