Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

          แนะนำประกันสุขภาพ Elite Health จาก MTL

 

ปัจจุบันต้องยอมรับว่า ผู้คนต่างมีความตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพกันเป็นอย่างมาก ตลอดจนการเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อให้สามารถใช้จ่ายอย่างเพียงพอสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ เมืองไทยประกันชีวิต จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง 

 

ประกันภัยสุขภาพแบบ Elite health (อีลิท เฮลท์) ถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ของเมืองไทยประกันชีวิตเนื่องจากมีความโดดเด่นในด้านความคุ้มครองที่ลูกค้าสามารถเลือกแบบและเบี้ยประกันภัยที่เหมาะกับตนเองได้ โดยความคุ้มครองที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 20-100 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ และยังให้ความคุ้มครองได้อย่างครอบคลุมดังนี้ 

 

 • ครอบคลุมหากต้องการไปรักษาที่ต่างประเทศจาก 4 พื้นที่ ได้แก่ ประเทศไทย, ทวีปเอเชียเฉพาะ 29 ประเทศ, ทั่วโลกยกเว้นอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอก และทั่วโลก (เบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันตามพื้นที่ที่เลือก)
   
 •  คุ้มครองทั้งกรณีเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก กรณีผู้ป่วยในคุ้มครองค่าห้องด้วยวงเงินสูงสุด 25,000 บาท(กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 4) กรณีผู้ป่วยนอก คุ้มครองทั้งทั้งค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง รวมไปถึงค่าวินิจฉัยและค่ายา (กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 2,3 หรือ 4)
   
 •  ดูแลทุกช่วงจังหวะชีวิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนป่วย ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีน การรักษาทางทันตกรรมและการรักษาทางสายตา
   
 • การดูแลระหว่างป่วยและหลังป่วย ดูแลหลังป่วยทั้ง การทำกายภาพบำบัด (กณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 และแผน 4) ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์ หลังจากการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล (กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 2,3 หรือ 4)
   
 • โรคยอดฮิตอย่างมะเร็งก็ครอบคลุมค่ารักษาทั้งแบบเคมีบำบัด และ Targeted therapy ที่เป็นการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง ซึ่งมีอัตราค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
   
 • คุ้มครองการคลอดบุตรและคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทางจิตเวชแบบผู้ป่วยในพร้อมใช้สิทธินำเบี้ยประกันภัยไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้

 

นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกพร้อมรับบริการเสริมพิเศษ Best Doctor บริการให้ความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นใจในการรักษาที่มากขึ้น และบริการ MTL Global Connect กรณีเกิดเจ็บป่วยในต่างประเทศ ก่อนไปรักษาสามารถโทรติดต่อ MTL global connect ที่เบอร์ +66 2290 2424 เพื่อสอบถาม รพ.เครือข่ายในพื้นที่นั้นๆ ว่ามีรพ.อะไรบ้าง และช่วยประสานงานได้ โดยเบี้ยประกันภัยของโครงการนี้สามารถเลือกจ่ายได้แบบรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน (เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์หลัก)

 

ทั้งนี้เงื่อนไขการใช้บริการ Best Doctors และ MTL Global Connect เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการได้จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง

 

หมายเหตุ : • Elite Health หรือ อีลิท เฮลท์ เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท

          กรณีที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง

 

ตัวอย่างเช่นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ได้แก่โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เว้นแต่

 

 • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
   

สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมเป็นครั้งแรก

 

            การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

 

- การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

หรือ

- การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลัง

สุด

- เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด

- ไส้เลื่อนทุกชนิด

- การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์

- เส้นเลือดขอดที่ขา

- ริดสีดวงทวาร

- ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก

- นิ่วทุกชนิด

- เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

- การคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมและ กรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ภายในระยะเวลา280 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง

หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

- การถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแท้งบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลา 90วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญา

เพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

- การตรวจสุขภาพประจำปีภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ มีทั้งหมด

26 ข้อ เช่น

 

ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือ

เจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

 

การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรค

ทางพันธุกรรม

 

รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการ

ตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น

 1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ

          คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันสุขภาพ MTL Elite Health

 

หลายคนที่กำลังจะวางแผนทำประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ กับเมืองไทยประกันชีวิต แต่ยังมีข้อสงสัยต่าง ๆ มากมาย เราจึงได้รวบรวมคำถามยอดฮิตมาตอบคำถามที่ทุกคนสงสัย ไว้ดังนี้ 

 

            Q: อายุรับประกัน และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่

 

A: สามารถทำรับประกันได้ตั้งแต่อายุ 18-70 ปี และให้ความคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี โดยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 98 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่


 

            Q: สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่

 

A: สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าว ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต  โดยต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น

 

            Q: ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม

 

A: เรื่องของความคุ้มครอง จะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

 • หากเป็นการเจ็บป่วยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากทำสัญญาวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 30 วัน
 • คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 120 วัน
 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิดเส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • คุ้มครองการคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม แม้ในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ภายในระยะเวลา 280 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) 
 • คุ้มครองการถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูก รวมทั้งกรณีแท้งบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement)
 • คุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปีภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement)

 

            Q: เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่

 

A: เบี้ยประกันภัยจะปรับตามอายุของผู้เอาประกันภัย

 

            Q: กรณีลูกค้าซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ โดยเลือกพื้นที่ความคุ้มครองประเทศไทย หากไปเจ็บป่วยต่างประเทศ คุ้มครองหรือไม่

 

A: คุ้มครอง 2 กรณี คือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาแบบฉุกเฉิน และต้องอยู่ภายใน 90 วันแรกของการเดินทางออกนอกพื้นที่แต่ละครั้ง

 

            Q: กรณีซื้อพื้นที่ความคุ้มครอง เอเชีย ทั่วโลกยกเว้นอเมริกา ทั่วโลก มีขั้นตอนการเคลมอย่างไร

 

A: กรณีเกิดการเจ็บป่วยในต่างประเทศก่อนไปรักษา สามารถโทรติดต่อ MTL global connect ที่หมายเลข +66 2-2057750 เพื่อสอบถาม รพ.เครือข่ายในพื้นที่นั้น ๆ ว่ามีรพ.อะไรบ้าง  และช่วยประสานงานกรณีต่าง ๆ


 

            Q: การรักษาแบบ Targeted Therapy ดีอย่างไร?

 

A: รักษาได้ตรงจุด เกิดผลข้างเคียงน้อย สามารถใช้ได้กับผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรงพอจะรับยาเคมีบำบัดได้ โดยอัตราตอบสนองต่อการรักษาสูงถึง 80% (ข้อมูลอ้างอิง https://www.samitivejhospitals.com/th/precision-medicine/targeted-therapy/)

 

            Q: ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ หรือไม่

 

A: การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ 

 

            Q: สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่? 

 

A: สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315

 

 

หมายเหตุเพิ่มเติม 

 

(1)ความคุ้มครองผู้ป่วยนอกทั่วไปทั้งค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง รวมไปถึงค่าวินิจฉัยและค่ายา กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 2,3 หรือ 4

 

(2) กณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 และแผน 4

 

(3) กรณีเลือกพื้นที่ความคุ้มครองทั่วโลก ทั้งนี้สามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้จาก 4 แห่งโดยเบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

 

(4)กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 4

 

(5)ทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ ค่าปลูกถ่ายอวัยวะ

 

(6) เงื่อนไขการใช้บริการ Best Doctors เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการได้จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง

 

(7) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน ทั้งค่ารถพยาบาล ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงขณะเป็นผู้ป่วยนอก ค่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์

 

(8) ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์ หลังจากการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 2,3 หรือ 4

 

(9)ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่Elite Health หรือ อีลิท เฮลท์ เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ โดยผู้เอาประกันภัยต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก)

 

- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

- เบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย

- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

- อายุรับประกัน 18 – 70 ปี

- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 98 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ระยะเวลาเอา

ประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

- เงื่อนไขการใช้บริการ Best Doctor และ MTL Global Connect เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการได้จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง

- เบี้ยประกันภัยของโครงการนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

 

พื้นที่ความคุ้มครอง (เบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)

 

สามารถเลือกความคุ้มครองได้ 1 พื้นที่ ดังนี้

1) เฉพาะประเทศไทย

2) ทวีปเอเชีย เฉพาะบังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ลาว มาเก๊า มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลี

ใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน เวียดนามและไทยเท่านั้น

3) ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา

4) ทั่วโลก

 

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง