ชับบ์สามัคคี


ชับบ์ยึดมั่นในความเป็นเลิศและปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจและความทุ่มเท ดังจะเห็นได้จากทัศนคติ “ทุกอย่างสามารถทำได้” ที่สร้างชื่อเสียงให้กับชับบ์ พร้อมยังมุ่งมั่นโดยไม่ย่อท้อเพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับทุกสถานการณ์

ในประเทศไทย ชับบ์ประกันภัย เริ่มต้นขึ้นมาในนาม บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับประกันภัยแก่ทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนถึงลูกค้าองค์กรที่มีเครือข่ายธุรกิจอยู่ในหลายประเทศ

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดประกันวินาศภัยไทย จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลากหลายประเภท อาทิ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันอัคคีภัย และประกันทรัพย์สิน การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยพิเศษอื่น ๆ สำหรับลูกค้าบุคคล และสำหรับลูกค้าองค์กรหรือธุรกิจ ก็มีประกันทรัพย์สินและความรับผิดต่าง ๆ การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ประกันภัยทางการเงิน เป็นต้น

ชับบ์สามัคคีประกันภัยให้บริการผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งธนาคาร สถาบันการเงิน นายหน้า/ตัวแทนประกันวินาศภัย และเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ การที่ชับบ์นับเป็นผู้นำในธุรกิจได้ ล้วนมาจากการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับสถาบันการเงิน บริษัทชั้นนำและลูกค้า ซึ่งได้รับประโยชน์จากการที่ชับบ์มอบความคุ้มครองซึ่งได้ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการเป็นอย่างดี

[rabbitads slug=banner1]

ชับบ์ ไลฟ์ เป็นบริษัทประกันชีวิตในกลุ่มบริษัทชับบ์ เริ่มให้บริการด้านประกันชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด มหาชน และรวมเข้ากับ เอซ ไลฟ์ ในปี พ.ศ. 2559 ให้บริการประกันชีวิตหลากหลายประเภท เพื่อให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า

ทีมงานของชับบ์ ไลฟ์ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้าและวางแผนให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน และธุรกิจของลูกค้านอกจากช่องทางจัดจำหน่ายทางด้านตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งมีตัวแทนฯ ประมาณ 3,500 คน

ชับบ์ ไลฟ์ ยังร่วมกับสถาบันการเงินและบริษัทต่างๆ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ เช่น ธนาคาร บริษัทที่ให้บริการด้านการเงิน บริษัทนายหน้า และบริษัทอื่นๆ ซึ่งช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลายนี้ส่งผลให้ชับบ์ ไลฟ์ มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 • เราเป็นบริษัทประกันภัย
 • เราบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยแนวทางปฏิบัติที่มีวินัย
 • เราจะไม่ยอมลดมาตรฐานทางวินัยในการรับประกันภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นในตลาด
 • เรายึดถือข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจของเรา
 • เราใช้แนวทางปฏิบัติที่มีวินัยในการดำเนินธุรกิจ
 • เราพร้อมเผชิญความเสี่ยงเมื่อเรามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถสร้างผลตอบแทนที่สามารถยอมรับได้
 • เราปกป้องงบดุลของบริษัทและสร้างเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน
 • เรามีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกและมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ แต่ใขณะเดียวกันเราก็ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับบริษัทขนาดเล็ก
 • เราตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราในการนำเสนอคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และชุมชนของเรา
 • เราบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและแน่นแฟ้น
 • เราทุ่มเทในการให้บริการที่ดีเยี่ยมซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับแบรนด์ของเรา
 • เราพิจารณาว่าการประกันภัยเป็นธุรกิจที่มีคุณธรรมสูง
 • เรามีมุมมองในเชิงบวกเกี่ยวกับอนาคตของเรา

ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของชับบ์จะได้รับประโยชน์เนื่องจากชับบ์ยึดมั่นในความเป็นเลิศและปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจและความทุ่มเท ดังจะเห็นได้จากทัศนคติ “ทุกอย่างสามารถทำได้” ที่สร้างชื่อเสียงให้กับชับบ์ ความรวดเร็วและพลังที่ชับบ์นำมาสู่ทุกภารกิจที่ชับบ์ทำ

ชับบ์มุ่งมั่นโดยไม่ย่อท้อเพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับทุกสถานการณ์ การเน้นความสนใจในทุกรายละเอียด เรื่องที่ผู้อื่นอาจคิดว่าเป็นอุปสรรค ชับบ์กลับมองว่าเป็นโอกาสที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ชับบ์มีการดำเนินงานที่เหนือกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่ชับบ์ประเมินค่าสูง

ลูกค้ารายบุคคล

ประกันชีวิต

 • ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20
 • ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ พลัส
 • สุพรีม ไลฟ์ โพรเทคเตอร์
 • ชั่วระยะเวลา
 • ประกันชีวิตตลอดชีพ (ไม่มีเงินปันผล)

ประกันอุบัติเหตุ

 • PA อุ่นใจ
 • PA Perfect
 • PA Perfect Plus
 • PA Ready
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพ

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด
 • คุ้มครองสุขภาพแบบชดเชยรายได้
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • ประกันโรคมะเร็ง

ประกันภัยรถยนต์

 • ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พ.ร.บ.
 • การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1
 • ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2
 • การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2+
 • การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3
 • การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3+ คุ้มค่า อุ่นใจ
 • ประกันภัยผลประโยชน์เพิ่มเติมจากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันแบบสะสมทรัพย์

 • 15 สมาร์ท แพลน
 • 7 สมาร์ท แพลน
 • 21 ปี ทวีทรัพย์
 • สะสมทรัพย์ 20/15
 • สะสมทรัพย์ 15 ปี ทวีค่า

ประกันเพื่อวางแผนเกษียณ

 • แอนนิวตี้ เรดดี้ (บำนาญลดหย่อนภาษีได้)
 • สะสมทรัพย์ 60
 • บำนาญเพิ่มสุข 55/85
 • สุขใจ วัยเกษียณ

ประกันเพื่อการศึกษาบุตร

 • 24 ทีเอ็กซ์

ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย

 • ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย โฮม สวีท โฮม

ประกันภัยอื่นๆ

 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองสุขภาพแบบชดเชยรายได้
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด
 • ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ผู้เยาว์ (ผช.)
 • ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย
 • สัญญาเพิ่มเติมแบบชั่วระยะเวลา

[rabbitads slug=banner2]

 • ที่อยู่ : 2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์ : 0-2555-9100
 • โทรสาร : 0-2955-0205
 • อีเมล : customerservice.th@chubb.com
 • ที่อยู่ : 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • โทรศัพท์ : 02-615-6868
 • โทรสาร : 02-675-3818
 • วันและเวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

ศูนย์บริการภาคเหนือ

 • สาขาเชียงใหม่ 264/6 ถนนมหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์: 0-5328-1213-4 โทรสาร: 0-5328-1215

 • สาขาพิษณุโลก 5/12-13 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์: 0-5524-2522-4 โทรสาร: 0-5524-2521

ศูนยบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • สาขาอุดรธานี 220/2-3 หมู่ 8 ถนนอุดร-หนองคาย ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์:0-4232-5641-3 โทรสาร: 0-4232-5640

 • สาขาอุบลราชธานี 48/1 หมู่ที่ 23 ถนนอุปราช ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์:0-4528-4441-2 โทรสาร: 0-4528-4443

ศูนย์บริการภาคตะวันออก

 • สาขาพัทยา 72/156 หมู่บ้านโคโค้ พาร์ค หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์: 0-3819-6991-4 โทรสาร: 0-3819-6990

 • สาขาระยอง 327/18 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์: 0-3862-0612-5 โทรสาร: 0-3862-0616

ศูนย์บริการภาคกลางและตะวันตก

 • สาขานครปฐม888/3-4 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์:0-3427-0051-4 โทรสาร: 0-3427-0050

 • สาขาหัวหิน 60/29 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  77110 โทรศัพท์:0-3252-0360-1 โทรสาร: 0-3252-0362

ศูนย์บริการภาคใต้

 • สาขาสุราษฎร์ธานี 244/15 หมู่ที่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์: 0-7721-8970, 0-7721-9031 โทรสาร: 0-7721-8361

 • สาขาหาดใหญ่ 577, 579 ถนนศุภสารรังสรรค์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์: 0-7436-4782-3 โทรสาร: 0-7436-4784

ศูนย์บริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • 56 ถนนสุขุมวิท 101/1 ซอยวชิรธรรมสาธิต 64/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร: 02-746-1370 โทรสาร: 02-746-1370

 • รอยัลซิตี้อเวนิว (อาร์ซีเอ) 21/46 บล็อค C ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร: 02-641-5797 โทรสาร: 02-641-5798

ศูนย์บริการภาคเหนือ

 • สาขาเชียงใหม่ 11/63-64 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร: 053-141-847 โทรสาร: 053-141-847

 • สาขาลำปาง 357 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร: 081-619-3610

ศูนยบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • สาขาอุดรธานี 38/7-8 หมู่ 2 ซอยบ้านม่วง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร: 096-606-0270, 061-486-4291

 • สาขาสุรินทร์ 259/7 หมู่7 ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร: 044-064138, 088-595-9241 โทรสาร: 044-064138

ศูนย์บริการภาคตะวันออก

 • สาขาศรีราชา 333/99 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร: 038-354-410 โทรสาร: 038-354-457

 • สาขาเมืองระยอง 108/17 หมู่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร: 038-645-289 โทรสาร: 038-645-289

ศูนย์บริการภาคกลาง

 • สาขานครปฐม 602/6 ถนนทางรถไฟตะวันตก ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

 • สาขาหัวหิน 66/112 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร: 032-522-559 โทรสาร: 032-522-559

ศูนย์บริการภาคใต้

 • สาขาสงขลา 1/12 ถนนเตาหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

 • สาขายะลา 198/18 ถนนพิพัธภักดี ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

การแจ้งอุบัติเหตุ

 • เบอร์โทรสำนักงานใหญ่ (ชับบ์สามัคคี) 0-2555-9100
 • บริการลูกค้า 0-2611-4000
 • Hotline 02-640-4500
 • เบอร์โทรสำนักงานใหญ่ (ชับบ์ไลฟ์) 02-615-6868

กรณีใช้บริการ สถานพยาบาลคู่สัญญา สามารถตรวจดูรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา

 1. ติดต่อและแสดงบัตรประกันฯพร้อมบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับของสถานพยาบาล เพื่อตรวจสอบและยืนยันสิทธิเบื้องต้น

 2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่สถานพยาบาลจัดเตรียมให้ ก่อนพบแพทย์ และตรวจรักษา

 3. ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายและลงลายมือชื่อในใบแจ้งหนี้

 4. โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน และค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มครอง (ถ้ามี)

กรณีสำรองจ่ายหรือเข้ารับบริการสถานพยาบาลนอกสัญญา

 1. ขอใบรับรองแพทย์ โดยแจ้งให้แพทย์ระบุชื่อโรคและการรักษาให้ชัดเจน

 2. กรอกรายละเอียดในแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (Claim Form)

 3. ส่ง ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประกันฯ พร้อมแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน ตามที่อยู่ด้านล่าง

ระยะเวลาในการพิจารณาและชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน

บริษัทใช้ระยะเวลาดำเนินการสรุปผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนหลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนภายใน 7 วันทำการ

นอกจากนี้ท่านยังสามารถศึกษากรมธรรม์ และค้นหาสาขาอื่น ๆ ของชับบ์ได้ที่เว็บไซต์ www2.chubb.com