ประกันชีวิตแบบบำนาญ นั้นสำคัญไฉน

ไม่ต้องรอเกษียณก็สบาย

ไม่ต้องรอเกษียณก็สบาย

คุ้มครองตั้งแต่ก่อนเกษียณ
เบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้

แผนลดหย่อนภาษี เพื่อชีวิตที่สุขสบาย

แผนลดหย่อนภาษี เพื่อชีวิตที่สุขสบาย

รับเงินบำนาญสูงสุด 20%*
ตั้งแต่เกษียณจนถึงอายุ 85 ปี

รับความคุ้มครองเป็นของขวัญ

รับความคุ้มครองเป็นของขวัญ

จ่ายเบี้ยประกันราคาไม่แพง
รับผลตอบแทนสูงตลอดสัญญา

หลากหลายแผนประกันเพื่อวางแผนชีวิตวัยเกษียณ

ทำไมต้องทำประกันแบบบำนาญกับ Rabbit Finance

เลือกประกันที่คุณสนใจ

เลือกประกันที่คุณสนใจ

เลือกประกันที่คุณสนใจจากเว็บไซต์ของเรา

แผนประกันชีวิตที่หลากหลาย

แผนประกันชีวิตที่หลากหลาย

ครอบคลุมทุกความต้องการ พร้อมข้อเสนอดี ๆ ที่นี่เท่านั้น เพราะเราคือ Exclusive

ให้คำปรึกษาฟรี พร้อมคำแนะนำดี ๆ

ให้คำปรึกษาฟรี พร้อมคำแนะนำดี ๆ

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมแนะนำ เพื่อเลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ จบที่เดียว!

ผู้คนในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในการดูแลใส่ใจต่อสุขภาพกันเป็นอย่างดี บวกกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวไกล ทำให้ผู้คนนั้นมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น ฉะนั้นการวางแผนให้กับตัวเองหลังเกษียณอายุจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อให้มีความสุขสบายในปั้นปลายชีวิตโดยที่ไม่เป็นภาระของลูกหลาน “ประกันบำนาญ” (Annuity Insurance) จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะทำให้เรามีเงินไว้ใช้ในยามแก่เฒ่า

 

ทั้งนี้ ประกันบำนาญ เป็นการออมเงินที่คล้ายกับประกันแบบสะสมทรัพย์ ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าและสะสมเงินได้เป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อให้มีเงินไว้ใช้หลังเกษียณอายุ โดยผู้ถือกรมธรรม์จะต้องทำตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้กำหนดไว้  โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี แล้วแต่ความสะดวกหรือตามความเหมาะสมของลูกค้าที่จะเลือก

 

โดยระยะเวลาของการชำระค่าเบี้ยประกันตามจำนวนกำหนดไว้ในสัญญา หรือจ่ายเบี้ยประกันไปจนครบอายุ 60 ปี ซึ่งสามารถชำระค่าเบี้ยประกันได้ทั้งแบบรายปีและรายเดือน จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านผลตอบแทนเป็นเงินบำนาญตอนเกษียณให้ไปจนถึงอายุ 85 ปี พร้อมหลักประกันความคุ้มครองชีวิตกับบริษัทประกันที่ได้ทำไว้ แต่ในระหว่างทางที่จ่ายค่าเบี้ยประกันจะไม่มีเงินคืนให้จนกว่าจะครบกำหนดสัญญาถึงจะได้รับเงินคืน

 

การทำประกันชีวิตแบบบำนาญเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีเงินก้อนไว้ใช้หลังเกษียณ หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 30 - 55 ปี ที่ต้องการความมั่นคง ว่าจะมีเงินใช้หลังเกษียณโดยไม่ต้องเดือดร้อนหรือเป็นภาระลูกหลาน และต้องการได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน หรือบุคคลที่อยู่ในกลุ่มคนโสดที่ต้องดูแลตัวเอง และกลัวว่าจะไม่มีเงินไว้ใช้ในยามแก่เฒ่าที่ไม่มีรายได้จากการทำงานแล้ว จึงต้องวางแผนออมเงินเพื่อไว้ใช้ในอนาคตด้วยเช่นกัน

 

สำหรับเงื่อนไขของผู้ที่จะซื้อประกันบำนาญต้องซื้อที่มีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จึงไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการออมเงินในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพราะถือว่าเป็นเงินเย็นที่เอาไว้เก็บออม และในส่วนของความคุ้มครองชีวิต หากผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิตลงก่อนช่วงที่จะเกษียณอายุก็จะได้เงินชดเชยเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไว้ก่อนหน้านั้น หรือจ่ายมูลค่าเป็นเงินสดกรมธรรม์ที่มีอยู่ แต่หากเสียชีวิตลงช่วงหลังเกษียณก็ยังจะได้เงินชดเชยเป็นเงินบำนาญที่ยังไม่ได้รับ หรือประมาณ 10 ปี หรือ 15 ปี แล้วแต่สัญญาของประกันที่ทำไว้ 

 

อย่างไรก็ตาม การทำประกันบำนาญต้องเลือกทำกับบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบธุรกิจ หรือกิจการในประเทศไทยเท่านั้น เนื่องจากเป็นการออมระยะยาวจะทำให้เราสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ และทำให้ไม่โดนหลอกได้ง่ายเช่นกัน

“ประกันชีวิตแบบบำนาญ” ถือเป็นผลิตภัณฑ์การออมเพื่ออนาคต ซึ่งถือเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ ที่นอกเหนือไปจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF หรือ กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว หรือ SSF ซึ่งประกันบำนาญถือเป็น Passive income ที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยที่เราไม่ต้องใช้แรงทำงาน โดยให้เงินที่เราลงทุนไว้ทำงานแทนเรา

 

ทั้งนี้แบบประกันบำนาญจะทำให้เรามั่นใจและอุ่นใจได้ว่า ตอนเกษียณจะมีเงินไว้ใช้อย่างแน่นอนแบบไม่ต้องเสี่ยง เพราะได้ป้องกันความเสี่ยงด้วยการการันตีผลตอบแทนที่จะได้ในยามเกษียณอายุที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 2 - 5 % ต่อปี ซึ่งถือว่าอยู่ในอัตราที่สูงเมื่อเที่ยบกับการออมเงินในธนาคาร และยังเป็นผลประโยชน์ที่แน่นอนตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์อีกด้วย ทำให้ผู้ถือกรมธรรม์สามารถที่จะมั่นใจได้ว่า ในอนาคตช่วงวัยหลังเกษียณจะมีรายได้อย่างสม่ำเสมอในจำนวนเงินที่แน่นอนตายตัว โดยไม่มีการอิงกับสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจเลย 

 

สำหรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีของผู้ที่ซื้อประกันบำนาญนั้น สามารถนำเบี้ยประกันมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 15ของรายได้ หรือไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF) หรือ กองทุนรวม SSF กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมถึงกองทุนสงเคราะห์ครู แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 

นอกจากนี้ ถ้ายังไม่ได้ทำการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในส่วนของประกันชีวิต 100,000 บาท สำหรับกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป ก็สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไปคำนวณรวมด้วยกันได้ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับเบี้ยประกันบำนาญสูงสุดถึง 300,000 บาทอีกด้วย

 

อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่า หากใครกำลังคิดที่จะเข้าไปลงทุนในประกันชีวิตบำนาญ ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ และให้ผลตอบแทนที่สูงแล้ว ควรรีบลงทุนเก็บออมและวางแผนอนาคตทางการเงินตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะค่าเบี้ยประกันจะสูงตามอายุของผู้เอาประกัน ซึ่งนั้นหมายความว่าค่าเบี้ยประกันก็จะสูงตามไปด้วย ฉะนั้นแล้วอย่ารอช้า ควรรีบวางแผนเสียตั้งแต่วันนี้ เพราะการทำประกันบำนาญไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องทำการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้มากที่สุด เพื่อเป็นการวางแผนด้านการลงทุนให้มีความมั่นคงในระยะยาวนั่นเอง

 

ถ้าถึงวันที่ต้องเกษียณอายุ การรอคอยสวัสดิการของภาครัฐที่จ่ายให้ในช่วงชราภาพที่เป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ในแต่ละเดือน 600 - 1,000 บาทต่อเดือน ตามช่วงอายุแบบขั้นบันไดนั้น เชื่อว่าคงจะไม่เพียงพอเท่าที่ควร

         เลือกประกันชีวิต(เกษียณอายุ)บำนาญยังไง ให้คุ้มค่าและถูกใจ

 

ประกันชีวิตมีหลากหลายรูปแบบ และบริษัทผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตก็มีจำนวนมากในประเทศไทย จึงไม่ง่ายที่จะตัดสินใจเลือกกรมธรรม์ที่ดีที่สุด rabbit finance ขอแนะนำแนวทางพิจารณาประกันบำนาญ เพื่อให้คุณเลือกประกันบำนาญที่คุ้มค่าและถูกใจ

 

 

  • ซื้อตั้งแต่อายุน้อย

 

ประกันบำนาญเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยสร้างวินัยในการออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณ ซึ่งการออมเงินเพื่อให้ได้เงินเก็บจำนวนมาก แน่นอนว่าก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป ด้วยการเก็บสะสมเป็นระยะเวลานาน หรือการเก็บสะสมเงินจำนวนมากในระยะเวลาสั้น เช่นเดียวกันกับการทำประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่คนอายุน้อยจะจ่ายเบี้ยประกันราคาต่ำกว่าคนที่อายุมาก เพื่อให้ได้จำนวนเงินเพียงพอสำหรับวัยเกษียณ ภายในเวลาที่กำหนดไว้นั่นเอง

 

 

  • เลือกซื้อแบบประกันที่ให้ผลตอบแทนสูง

 

จุดประสงค์ของการทำประกันบำนาญก็คือ เพื่อให้ได้เงินคืน และนำมาใช้จ่ายเมื่อถึงวัยเกษียณ ซึ่งการเลือกแบบประกันบำนาญที่น่าพึงพอใจ ควรเลือกแบบที่มีผลตอบแทนสูงแล้วนำมาเปรียบเทียบความคุ้มครอง ว่าคุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่จ่ายไปหรือไม่

 

 

  • เลือกเบี้ยประกันชีวิตแบบที่จ่ายไหว

 

ก่อนที่จะเลือกประกันชีวิตแบบบำนาญสักกรมธรรม์ ก็ต้องเลือกแผนประกันที่มีเบี้ยประกันไม่สูงเกินกำลังจ่ายของคุณ โดยลองคำนวณเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายต่อปี เทียบกับรายได้ทั้งปี ซึ่งเงินที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตไม่ควรเกิน 10-15% ของรายได้ต่อปี เพื่อไม่ให้แบกรับภาระทางการเงินมากจนเกินไป

 

ในการเลือกประกันบำนาญให้ตนเองนั้น แนะนำให้พิจารณาจากงบประมาณที่มีก่อน แล้วค่อยเลือกแบบประกันตามความชอบ ที่สำคัญ อย่าลืมศึกษารายละเอียด ทั้งความคุ้มครองและผลประโยชน์ ว่าเพียงพอต่อความต้องการแล้วหรือยัง

         ประกันชีวิตบำนาญ กับ rabbit finance

 

หากคุณกำลังสนใจที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันบำนาญ แต่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกประกันชีวิตของผู้ให้บริการเจ้าไหนดี และประกันบำนาญแผนใดที่จะตรงกับความต้องการของคุณและมอบผลประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด ขอแนะนำบริการปรึกษาและเปรียบเทียบประกันชีวิตแบบออนไลน์จาก rabbit finance ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตแบบบำนาญของผู้ให้บริการเจ้าไหน เราก็มีฐานข้อมูลที่เตรียมพร้อมและมีแบบประกันที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ และยังง่ายต่อการค้นหาอีกด้วย

 

เพราะว่า rabbit finance มีพันธมิตรทางธุรกิจที่กว้างขวางและเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ทำให้ได้รับข้อเสนอสุดพิเศษมามากมาย รวมทั้งของสมนาคุณจากมากมาย เช่น บัตรส่วนลดต่างๆ หรือบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้า รับประกันได้ว่าได้คุณจะได้รับข้อเสนอที่คุ้มค่าและพิเศษมากกว่าโบรกเกอร์เจ้าอื่นๆ

 

         บริการผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ ช่วยแนะนำประกันเกษียณอายุ

 

การซื้อประกันเกษียณอายุหรือประกันบำนาญนั้นเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงิน เพื่อชีวิตในวัยเกษียณ อาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณา รวมไปถึงการคำนวณค่าเบี้ยประกันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่บางคนที่ยังไม่มั่นใจ  rabbit finance ก็ยินดีให้บริการคุณ ด้วยบริการผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ ที่พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทุกรูปแบบ โดยเฉพาะประกันบำนาญแบบที่เหมาะกับคุณ การรับบริการผู้เชี่ยวชาญออนไลน์นั้นก็ไม่ยากเลย เพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของ rabbit finance สังเกตกล่องข้อความบริเวณหน้าเว็บไซต์และสามารถส่งคำถามหรือข้อสงสัยได้ทันที จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตอบคำถามและให้คำแนะนำเรื่องประกันชีวิตแก่คุณ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการเลือกประกันบำนาญ และให้คำแนะนำเพื่อช่วยในการตัดสินใจ บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ง่ายและสะดวกสุด ๆ

rabbit finance เป็นบริษัทโบรกเกอร์นายหน้าประกันภัยที่มีความน่าเชื่อ เพราะมีการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. และยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย อีกทั้งเป็นบริษัทในเครือ BTS Group ซึ่งเป็น 1 ใน 50 ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 

          เหตุผลที่ควรเลือกทำประกันชีวิตกับ rabbit finance

หากคุณเลือกวางแผนการเกษียณอายุ กับ rabbit finance แล้วล่ะก็ คุณจะได้รับการบริการที่ประทับใจ รวมถึงได้รับสิทธิพิเศษที่มากกว่าการทำประกันภัยกับโบรกเกอร์ หรือบริษัทประกันภัยรายอื่น ดังนี้

 

  • รับประกันความประหยัด

การเลือกวางแผนการเกษียณอายุ ด้วยการทำประกันชีวิตกับ rabbit finance จะช่วยให้คุณประหยัดค่าเบี้ยประกัน และได้รับราคาเบี้ยประกันถูกกว่าการซื้อประกันภัยชีวิต จากบริษัทประกันหรือโบรกเกอร์รายอื่น

 

  • โบรกเกอร์ประกันชีวิตที่น่าเชื่อถือ

rabbit finance เป็นบริษัทโบรกเกอร์นายหน้าประกันภัยชีวิตที่มีความน่าเชื่อ เพราะมีการรับรองและได้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.

 

  • เปรียบเทียบข้อเสนอแนะจาก 30 บริษัทประกันภัยชั้นนำ

การบริการเปรียบเทียบจาก rabbit finance เป็นการเปรียบเทียบข้อเสนอจากบริษัทประกันภัยชีวิตชั้นนำ และยังเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับความนิยมในการทำประกันชีวิตอย่างมาก

 

บริการเปรียบเทียบประกันชีวิตจะช่วยคัดเลือกสิทธิประโยชน์และราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดให้คุณ ซึ่งใช้เวลาดำเนินการภายใน 30 วินาทีเท่านั้น ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับการสอบถามกับบริษัทประกันภัยโดยตรง

 

  • ปลอดภัยและเป็นกลาง

rabbit finance ใช้ระบบเก็บรักษาข้อมูล Omise ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ที่ช่วยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง rabbit finance มีนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลที่ 3 ทำให้คุณไม่ต้องเป็นกังวลว่า ข้อมูลของคุณจะรั่วไหลและถูกนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ด้วยบุคคลอื่น

 

  • ช่องทางการชำระเงินหลากหลาย

การที่ rabbit finance มีช่องทางในการจ่ายเบี้ยประกันที่หลากหลาย ทำให้ผู้ทำประกันภัยชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ หรือ การประกันชีวิตประเภทบำนาญ มีความสะดวกสบายในการชำระค่าเบี้ยประกันมากขึ้น

 

นอกจากความประหยัด ความรวดเร็ว และการให้บริการที่ประทับใจ จากการทำประกันภัยชีวิต เพื่อการเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ กับ rabbit finance แล้ว คุณยังจะได้สิทธิพิเศษและข้อเสนอต่างๆ อีกมากมาย ที่จะช่วยให้การวางแผนการเกษียณอายุของคุณในครั้งนี้ได้รับความคุ้มค่าที่สุด

ข่าวล่าสุดจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์