เตรียมตัววางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณได้แล้ววันนี้

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 • รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 10% ตั้งแต่วันที่อายุครบ 60 ปี ไปจนถึงอายุครบ 90 ปี
 • รับรองการจ่ายเงินบำนาญ 15 ปี

  หมายเหตุ
  * ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด
เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20-55 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 90 ปี
 • สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบรายปี, 6 เดือน, 3 เดือน หรือ รายเดือน
ทำไมต้อง "ทรัพย์บำนาญ 60 (90/5)"

ทำไมต้อง "ทรัพย์บำนาญ 60 (90/5)"

 • จ่ายเบี้ยระยะสั้น รับเงินบำนาญระยะยาว พร้อมผลตอบแทนที่สูง
 • เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท*
 • เป็นหลักประกันที่มั่นคงในยามเกษียณ

ตารางผลประโยชน์

Image

บริการเสริม อุ่นใจ จาก ไทยประกันชีวิต

ฮอตไลน์ฉุกเฉินฟรี 24 ชม.

ฮอตไลน์ฉุกเฉินฟรี 24 ชม.

คลับไทยประกันชีวิต

คลับไทยประกันชีวิต

สะดวก ง่าย ด้วย iService

สะดวก ง่าย ด้วย iService

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองสุดคุ้ม จากไทยประกันชีวิต

รีวิวจากลูกค้า

reviewer photo

ถึงอายุยังน้อย แต่เป็นคนมองการณ์ไกลและชอบการลงทุน ทำให้มองหาแผนประกันเกี่ยวกับเรื่องบำนาญมาซักระยะแล้ว หลังจากได้อ่านศึกษารายละเอียดของแผน "ทรัพย์บำนาญ 60 (90/5)" ก็ตัดสินใจซื้อเลย เพราะผลตอบแทนสูง พร้อมมีการรับประกันเงินบำนาญให้ด้วย

 

คุณฝน,
กรุงเทพฯ

         ควรเลือกประกันทรัพย์บำนาญ  60(90/5)

 

เพราะประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติพบว่า ในปี 2560 ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ

 

และจากข้อมูลประชากรของประเทศไทยคาดว่าในปีปี 2573 จะมีจำนวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.3 และในปี 2583 จะมีจำนวนถึง 20.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.1 ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันดำเนินงานเพื่อคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง

 

จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การลดลงของการเจริญพันธุ์นั้นลดลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลมา และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

ดังนั้น เพื่อให้คนไทยสามารถเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ด้วยการวางแผนทางการเงินตั้งแต่วัยทำงาน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้พัฒนาแบบประกัน “ประกันชีวิตทรัพย์บำนาญ” ที่ตอบโจทย์แบบออมเงิน ความคุ้มครองชีวิตรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่สามารถนำมาลดหย่อน พร้อมสมัครได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ

 

ประกันชีวิตทรัพย์บำนาญ เป็นประกันชีวิตประเภทหนึ่ง ที่เน้นผลตอบแทนมากกว่าความคุ้มครอง ซึ่งความคล้ายคลึงกับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แต่จะแตกต่างกันตรงที่ประกันชีวิตทรัพย์บำนาญ จะไม่มีเงินคืนให้ระหว่างทาง แต่จะจ่ายคืนให้เป็นเงินบำนาญ ตั้งแต่เริ่มเกษียณแทน เช่นครั้งเดียวแบบ Single Premium หรือแบบหลายปี เช่น 5-10  ปี และจะเริ่มได้รับเงินคืนก็ต่อเมื่อเราอายุครบ 55 ปีแล้ว โดยการจ่ายเงินคืนจะมีได้ทั้งแบบจ่ายเงินคืนระหว่างกรมธรรม์ หรือรวมจ่ายทีเดียวเมื่อครบกรมธรรม์ ขณะที่ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะมีเงินคืนหรือผลตอบแทนให้ระหว่างช่วงเวลาที่อยู่ในสัญญาความคุ้มครอง

          ผลประโยชน์ประกันทรัพย์บำนาญ 60 (90/5) ตัวช่วยวางแผนหลังเกษียณ มีดังนี้


 

 • ออมเงินสั้นเพียง 5 ปี ครบอายุ 60 ปี รับเงินบำนาญ

 

 • รับเงินการันตี เงินบำนาญ 10% ตลอด 15 ปี ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี ไปจนถึงอายุครบ 90 ปี

 

 • รองรับการจ่ายเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิตโดยที่ยังรับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี โดยจ่ายเป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่จ่าย จนครบ 15 ปี

 

 • ก่อนรับเงินบำนาญ คุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่มากกว่า

 

 • เริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี ไปจนถึงอายุ 90 ปี

 

 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญนำสิทธิไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท และต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับกองทุนอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข, RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาท/ปี

 

 • ซื้อประกันทรัพย์บำนาญ 60 (90/5) ขั้นต่ำเพียงเริ่มต้น 50,000 บาท

 

 • เงินบำนาญได้แน่นอนทุกปี เสมือนยังคงมีรายได้ต่อเนื่อง

 

 • เลือกแผนชำระเบี้ยแบบ 5 ปี, 10 ปี หรือ 15 ปี ได้

 

 • อายุรับประกัน20 - 60 ปี (อายุรับประกันขึ้นอยู่กับแบบประกันที่เลือก)

 

        อัตราเบี้ยประกันทรัพย์บำนาญ

 

ทุนประกัน 100,000 บาท ชำระเบี้ยถึงอายุ 60 ปี เพศชาย

 • อายุ 30 ปี อัตราเบี้ยประกัน 6,290 บาท
 • อายุ 35 ปี อัตราเบี้ยประกัน 8,200 บาท
 • อายุ 40 ปี อัตราเบี้ยประกัน 11,130 บาท
 • อายุ 45 ปี อัตราเบี้ยประกัน 16,130 บาท
 • อายุ 50 ปี อัตราเบี้ยประกัน 26,400 บาท
 • อายุ 55 ปี อัตราเบี้ยประกัน 58,660 บาท

 

ทุนประกัน 100,000 บาท ชำระเบี้ยถึงอายุ 60 ปี เพศหญิง

 • อายุ 30 ปี อัตราเบี้ยประกัน 6,480 บาท
 • อายุ 35 ปี   อัตราเบี้ยประกัน 8,460 บาท
 • อายุ 40 ปี อัตราเบี้ยประกัน 11,500 บาท
 • อายุ 45 ปี อัตราเบี้ยประกัน 16,700 บาท
 • อายุ 50 ปี อัตราเบี้ยประกัน 27,380 บาท
 • อายุ 55 ปี อัตราเบี้ยประกัน 61,030 บาท

 

ตัวอย่าง ผู้เอาประกัน เพศชาย อายุ 40 ปี

 

จำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวน 100,000 บาท ชำระเบี้ยประกันปีละ 11,130 บาท รวมเบี้ยประกัน (ชำระเบี้ย 19 ปี) 221,470 บาท รับเงินบำนาญ 15% อายุ 60 - 90 ปี รวม 31 ปี (15% x 100,000 X 31ปี) เท่ากับ รับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 465,000 บาท หรือรวมผลประโยชน์มากว่าที่ส่งเบี้ยปรกัน 253,530 บาท

 

ได้รับบริการที่มากกว่าประกันชีวิต

 1. ประกันชีวิตฮอตไลน์ ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลกทุกกรมธรรม์

 

2.ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

 

3.ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกันภัย

 

4.ไทยประกันชีวิต อีซี่เพย์ หลากหลายวิธีชำระเบี้่ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่าง ๆ กว่า 10 ช่องทาง

 

5.ไทยประกันชีวิต iService บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

 

6.คลับไทยประกันชีวิต เติมเต็มเรื่องดี ๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

เงื่อนไขประกันชีวิตแบบทรัพย์บำนาญ 60 (90/5)  ดังนี้

 

 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุด ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใด ๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ที่เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น

 

 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่าน้ัน โดยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นสาขา , ที่ทำการไปรษณีย์ , เคาน์เตอร์ เซอร์วิส , ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย

 

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172

 

 • เบี้ยประกันชีวิตบำนาญสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง เพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 200,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 194

 

 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัยเพื่่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณเอง

 

 • เป็นการออมระยะยาว ที่ต้องไปรอผลตอบแทนเป็นเงินบำนาญตอนเกษียณอีกหลายปี ทำให้อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการออมสำหรับเป้าหมายการออมระยะสั้น-กลาง

 

 • ประกันบำนาญเหมาะกับคนที่อายุ 30 – 55 ปี หรือผู้ที่อยากเริ่มต้นวางแผนและสร้างความมั่นคงให้ชีวิต ต้องการผลตอบแทนที่มั่นคง ไม่ชอบใช้เงินไปกับการลงทุนที่มีความเสี่ยง

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์