อุ่นกาย สบายใจ ก่อนเกษียณและหลังเกษียณ ด้วยเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ 300.80 บาท(2)

เตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณ

เตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณ

จ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่ 300.80 บาท/เดือน(2) ให้ความคุ้มครองชีวิตถึงก่อนครบอายุ 60 ปี 

คุ้มครองตั้งแต่ก่อนเกษียณ

คุ้มครองตั้งแต่ก่อนเกษียณ

คุ้มครองชีวิตก่อนเกษียณสูงสุดถึง 250,000 บาท(2) และใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

หลังเกษียณก็ยังได้รับเงินบำนาญ

หลังเกษียณก็ยังได้รับเงินบำนาญ

เพราะรับรองการจ่ายเงินบำนาญหลังเกษียณปีละ      12%(3) จนถึงครบอายุ 85 ปี

ตัวอย่างตารางแสดงอัตราเบี้ยประกันภัยรายเดือน โครงการเมืองไทย Smile Retirement

จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
ปี บาท บาท
20   300.80   316.50
30   460.70   470.80
40   800.10   804.50
50 1,867.10 1,858.30

*ตารางแสดงอัตราเบี้ยประกันภัยในแต่ละช่วงอายุ

จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
ปี บาท บาท
20      869.40      916.50
30   1,349.10   1,379.40
40   2,367.30   2,380.50
50   5,568.30   5,541.90

*ตารางแสดงอัตราเบี้ยประกันภัยในแต่ละช่วงอายุ

จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
ปี บาท บาท
20    1,394.00     1,472.50
30    2,193.50     2,244.00
40    3,890.50     3,912.50
50    9,225.50     9,181.50

*ตารางแสดงอัตราเบี้ยประกันภัยในแต่ละช่วงอายุ

Image

ทำไมต้อง Rabbit Finance

เพราะเราทำให้เรื่องยุ่งยากของประกันชีวิตกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

เพราะเราทำให้เรื่องยุ่งยากของประกันชีวิตกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

เพราะเราเลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสำหรับคุณ

เพราะเราเลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสำหรับคุณ

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและบริการคุณอย่างเข้าใจ

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและบริการคุณอย่างเข้าใจ

รีวิวจากลูกค้า

reviewer photo

ตาราง รูปภาพ รวมถึงข้อมูลที่แสดงบนหน้าเวปชัดเจนมาก เข้าใจง่าย และยังทำให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นด้วย

 

กลอย,
นนทบุรี

reviewer photo

การซื้อประกันเคยเป็นเรื่องซับซ้อนและเข้าใจยาก แต่ Rabbit Finance สามารถทำให้ทุกอย่างดูง่ายขึ้นเยอะ 


ทราย,
กรุงเทพฯ

reviewer photo

รายละเอียดเบี้ยประกันและความคุ้มครองต่างๆบนหน้าเวปอ่านง่าย สบายตา และเจ้าหน้าที่ call center ก็พูดจาสุภาพ เป็นกันเอง

 

บอล,
สมุทรปราการ

โครงการเมืองไทย Smile Retirement แบบประกันภัยเมืองไทย 8560 G15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) เป็นประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่สะสมทรัพย์ระยะยาวเพื่อใช้เป็น หลักประกันชีวิตวัยเกษียณ ว่าสภาวะทางการเงินของคุณจะไม่ฝืดเคือง มีเงินใช้ชีวิตได้โดยไม่ลำบากใคร ด้วยผลประโยชน์ที่คุ้มค่าหลังเกษียณอายุ

 

          ประโยชน์ก่อนเกษียณ
 

  • คุ้มครองชีวิตก่อนอายุ 45 ปี

ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 45 ปี ความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ 100%(3) หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
 

  • ได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นเมื่ออายุ 45 ปี

ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 45 ปี จนก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60 ปี ความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ 100%(3) และบวกเพิ่มขึ้นปีละ 10%(3) หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

 

  • สิทธิลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถใช้เป็นสิทธิลดหย่อนภาษี ได้ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

 

          สิทธิประโยชน์หลังเกษียณ
 

  • ได้รับเงินบำนาญอย่างต่อเนื่อง

หลังเกษียณ สิ่งที่คุณจะได้รับคือเงินบำนาญเป็นรายได้ที่แน่นอนและมั่นคง  ยกต้วอย่าง คุณทำทุนประกัน 100,000 บาท คุณจะได้รับเงินบำนาญ 12,000 บาท ทุกปีกรมธรรม์ตั้งแต่อายุ 60 ปีไปจนถึงครบอายุ 85 ปี (รวม 312,000 บาท) โดยเงินส่วนนี้จะช่วยในการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้ แม้จะไม่ใช่รายรับที่มากนัก แต่เงินบำนาญเป็นส่วนเพิ่มเติมจากเงินออมตลอดชีวิตของเรา ไว้ใช้ทำอะไรก็ได้ โดยไม่ต้องเดือดร้อนใคร
 

  • ผลประโยชน์รวมสูงสุด

หลังเกษียณที่อายุ 60 ปี ได้รับเงินบำนาญ 12%(3) ทุกปี จนครบอายุ 85 ปี คิดเป็นผลประโยชน์รวม สูงสุดถึง 312%(3)
 

  • รับรองการจ่ายเงินบำนาญ

รับรองการจ่ายเงินบำนาญถึง 15 ปี(4)

 

หากคุณมีการวางแผนทางการเงินที่ดี เมื่อถึงวัยเกษียณ ประกันชีวิตแบบบำนาญและทรัพย์สินที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มทำงาน ก็จะทำให้คุณใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างสบายใจ บวกด้วยประกันชีวิตที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างทางด้วย

เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ เรามาดูกันสักหน่อยดีกว่าว่า เงื่อนไขและข้อยกเว้นของประกันชีวิต เมืองไทย smile retirement มีอะไรบ้าง? ตรงกันเงื่อนไขของเราหรือคนที่เราต้องการทำประกันชีวิตให้หรือเปล่า?

 

          เงื่อนไขของโครงการ เมืองไทย smile retirement

 

          ข้อยกเว้นความคุ้มครองของแบบประกันภัย เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
 

  1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
  2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

 

          ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯทราบข้อความจริงนั้นๆแล้ว อาจจูงใจบริษัทฯให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำตามสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯแล้วทั้งหมดเท่านั้น

 

คำเตือน ผู้สนใจควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

 

ได้รู้ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นต่างๆ แบบนี้แล้ว หลายคนคงเริ่มอยากทำประกันชีวิตแบบบำนาญไว้ให้ตัวเองหรือพ่อแม่แล้วใช่ไหมล่ะ? แต่ถึงอย่างไร ข้อมูลต่างๆ ที่เราได้นำเสนอไปทั้งหมดก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น หากสนใจทำประกันชีวิตจริงๆ เราขอแนะนำว่าให้สอบถามข้อมูลต่างๆ โดยละเอียดจาก นายหน้าประกันชีวิต หรือ โบรกเกอร์ประกันภัย ที่เชื่อถือได้จะเป็นการดีที่สุด

          หมายเหตุ
 

(1) เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้


(2) เป็นตัวอย่างของผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 20 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ขั้นอาชึพ 1 ซื้อประกันชีวิตที่ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท


(3) ผลประโยชน์ที่ได้รับคิดเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา


(4) ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี บริษัทฯ จะรับรองการจ่ายเงินเป็นจำนวนเดียว ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี (ตามวิธีการคำนวณที่ระบุไว้ในกรมธรรม์)


(5) กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 4 จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท


(6) รับเงินบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี

 

(7) โครงการเมืองไทย Smile Retirement เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย 8560 จี 15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
 

(8) กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับเงินบำนาญแล้วจะไม่สามารถ เวนคืนกรมธรรม์ได้
 

(9) เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 

(10) การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ข้อมูลเพิ่มเติมแผนประกันชีวิต จากเมืองไทยประกันชีวิต

ข่าวล่าสุดจากแรบบิท ไฟแนนซ์