อุ่นใจ เมื่อมีไทยประกันชีวิต

ประกันชีวิตคืออะไร

ประกันชีวิตคืออะไร

ประกันชีวิตไทยประกันชีวิต เป็นหลักประกันทางการเงินของคุณและคนในครอบครัวหาเกินเหตุไม่คาดฝันขึ้น และสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

ทำไมต้องไทยประกันชีวิต

ทำไมต้องไทยประกันชีวิต

จ่ายเบี้ยประกันไม่แพง เริ่มต้นหลักสิบต่อวัน แต่คุ้มครองหลักแสน ได้ทั้งคุ้มครองชีวิต และ เงินออมขึ้นอยู่กับแผนประกัน

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

คุ้มครองชีวิตหากผู้เอาประกันเสียชีวิต และรับเงินออมในทุกๆ ปีขึ้นอยู่กับแผนประกัน

ประกันชีวิตแบบคุ้มครองชีวิต

ประกันชีวิตเพื่อการออมเงินและลดหย่อนภาษี

ประกันชีวิตเพื่อชีวิตหลังเกษียณ

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

บริการเสริม อุ่นใจ จาก ไทยประกันชีวิต

ฮอตไลน์ฉุกเฉินฟรี 24 ชม.

ฮอตไลน์ฉุกเฉินฟรี 24 ชม.

คลับไทยประกันชีวิต

คลับไทยประกันชีวิต

สะดวก ง่าย ด้วย iService

สะดวก ง่าย ด้วย iService

         คัดสรรค์ประกันชีวิตจากไทยประกันชีวิตมาให้คุณ 

 

บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีอายุครบ 73 ปี ได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจคนไทยอยู่ตลอดเวลา โดยยึดหลักแห่งความสอดคล้อง และความสามารถในการชำระเบี้ยประกันทั้งนี้เพื่อให้กรมธรรม์ของคนไทยประกันชีวิตสามารถสนองตอบต่อทุกความต้องการของประชาชนได้ทุกเพศ ทุกวัน ทุกฐานะ และทุกอาชีพ 

 

ปัจจุบันบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับความนิยม ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการออมทรัพย์  การประกันฃีวิต ประกันสุขภาพ พร้อมที่จะเป็นหลักประกันให้กับทุกครอบครัวคนไทย โดยแบ่งออกเป็นกรมธรรม์แบบต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ประกันชีวิต จากไทยประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครอง

 

 

 • ทรัพย์บำนาญ 60 (90/5)

  รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 10% ตั้งแต่วันที่อายุครบ 60 ปี ไปจนถึงอายุครบ 90 ปี และรับรองการจ่ายเงินบำนาญ 15 ปี

 

 

 • เศรษฐีรีไทร์ 4 เด้ง

  รับเงินบำนาญ 15% ของเงินเอาประกันภัยทุกปี ตั้งแต่ปีที่อายุครบ 60 ปีไปจนถึงอายุ 90 ปี และรับรองการจ่ายเงินบำนาญให้ถึง 15 ปี

 

 

 • ยิ้มรับทรัพย์ 10/5

  จ่ายเบี้ยประกันชีวิตสั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี รับเงินคืนทุกปี ปีละ 2% ของเงินเอาประกันภัย และเมื่อครบสัญญารับเงินคืน 500% ของเงินเอาประกันภัย

 

 

 • มรดกเพิ่มพูน 

  รับเงินคืนเมื่ออยู่ครบสัญญา สูงสุด 450,000 บาท คุ้มครองชีวิตจากการเจ็บป่วย และจากอุบัติเหตุ สูงสุด 450,000 บาท และคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี รับเงินคืนสูงสุด 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

 

 • ทุนทวีพลัส 20/20

  รับเงินคืนในวันครบรอบ ปีกรมธรรม์ที่ 5, 10, 15 รับเงินคืน 8% รวมถึงรับเงินคืนตลอดสัญญารวม 174% นอกจากนี้ยังได้รับเงินชดเชยกรณีรักษาตัว ในโรงพยาบาล 500 บาท/วัน และรับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ เพิ่มสูงสุด 100,000 บาท

 

 

 • ทรัพย์ทวี 15/5

  ชำระเบี้ย 15 ปี คุ้มครอง 15 ปี รับเงินคืนในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 3,6,9 และ 12 ปีละ 3% ครบสัญญารับเงินคืน 300% เงินคืนรวมตลอดสัญญา 312%

 

 

 • ทรัพย์ปันผล 85/10

  ชำระเบี้ยแค่ 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี รับเงินปันผลคืนทุกปี ปีละ 1% ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อนคืน 110% 

 

 

 • ทรัพย์บำนาญ 55

  รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 10% ตั้งแต่วันที่อายุครบ 55 ปี ไปจนถึงอายุครบ 90 ปี รับรองการจ่ายเงินบำนาญให้ 15 ปี และคุ้มครองชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ 100%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่มากกว่า

         มั่นใจเรื่องประกันชีวิต ไปกับไทยประกันชีวิต

 

ปัจจุบันต้องยอมรับว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ต้องมีการปรับตัวรับมือกับกระแสดิจิทัลดิสรัปต์กันเป็นอย่างมาก รวมถึงธุรกิจประกันชีวิตด้วยเช่นกันที่ต้องปรับตัวพร้อมที่จะแข่งขันกับคู่แข่งเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด 

 

เช่นเดียวกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันชีวิต แถวหน้าของเมืองไทย ก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ ได้พยายามพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยในปัจจุบันให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องของประกันชีวิต และประกันสุขภาพ ที่คนไทยเริ่มหันมาสนใจ ใส่ใจกันเป็นพิเศษ หลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่

 

“ไทยประกันชีวิต” บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านการประกันครอบคลุม ประกันภัย ประกันชีวิต

 

ยุทธศาสตร์การคุ้มครองป้องกัน (Protect) ภายใต้แนวคิดเชื่อมั่นต่อการมีส่วนร่วม และมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจ และเพิ่มคุณค่าให้กับทุกช่วงเวลาของชีวิต พร้อมตอบสนองและเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มุ่งสร้างสรรค์พัฒนาระบบและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

 

โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานฝ่ายขาย ให้เป็นมากกว่าคนขายประกันชีวิต มากกว่าเพียงผู้ที่นำส่งสินไหมทดแทนให้กับลูกค้า แต่ต้องเป็น Life Solutions Provider ที่เป็นเพื่อนคู่คิดและที่ปรึกษาพร้อมวางแผนดูแล เคียงข้างผู้เอาประกันในทุกช่วงชีวิต บนพื้นฐานของการตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต (Value of Life) คุณค่าของความรัก (Value of Love) และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ (Value of People) ซึ่งเป็นแก่นในการดำเนินธุรกิจประกันชีวิต

 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้สั่งสมประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ ไทยประกันชีวิต ก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยในปัจจุบัน และเป็นผู้ริเริ่มสิ่งใหม่ก่อนใคร อาทิ

 

 • เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ริเริ่มการบริการ "ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์" ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต ด้วยการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์แก่ผู้เอาประกันที่ถือกรมธรรม์รายบุคคลทุกราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

 • "บริการตรวจสุขภาพผู้เอาประกันเคลื่อนที่" เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ที่ต้องการทำประกันชีวิตกับบริษัทประกัน แต่ติดภาระกิจไม่สามารถเดินทางมารับการตรวจ ณ สถานพยาบาลที่บริษัทกำหนดได้ 

 

 • จัดตั้ง "ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์" เพื่อเป็นศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันและให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต

 

 • เป็นบริษัทประกันแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่ออกแบบประกัน "กรมธรรม์พิเศษเพื่อคนพิการ" เพื่อมอบความคุ้มครองแก่ผู้พิการ

 

 • บริษัทได้รับรางวัล บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2545 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

 

 • ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินระดับ BBB+ ติดต่อการเป็นปีที่ 2 จาก Standard & Poor's (S&P) คว้ารางวัล บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2547 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์พร้อมคว้ารางวัล Superbrand ระดับ Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิตประจำปี 2547 จากนิตยสาร Reader's Digest และรางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่งปี จากเวที Asia Insurance Industry Awards 2004 ที่ต้องผ่านการคัดเลือกจากบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยกว่า 500 แห่งทั่วโลก 

 

นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ได้หยิบยกมานำเสนอ แต่ในความเป็นความเป็นจริงแล้ว บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยังได้รางวัลอีกมากมายที่เป็นเครื่องการันตีในความเป็นมืออาชีพของ บริษัทประกัน ที่สามารถยืนหยัดและอยู่แถวหน้ามาได้จวบจนทุกวันนี้ 

         เลือกซื้อประกันคุณภาพจาก rabbit finance

 

เมื่อต้องการซื้อประกันชีวิต ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ rabbit finance เว็บไซต์เปรียบเทียบประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันโรคร้าย อันดับ 1 ของประเทศ รวมถึงสามารถเปรียบเทียบ ประกันอุบัติ ประกันสำหรับธุรกิจ ประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์มอเตอร์ไซด์ และบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตรร่วมกันกว่า 30 บริษัทชั้นนำของเมืองไทย 

 

rabbit finance ได้รับการรองรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. และเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จึงป็นบริษัทนายหน้าโบรกเกอร์ประกันภัยที่ได้รับความไว้วางใจในอันดับต้นๆ ของเมืองไทย จึงทำให้คุณสามารถไว้ใจได้

 

นอกจากนี้ เวปไซด์ Rabbit Finance อยู่ภายใต้แบรนด์ แรบบิท (Rabbit) หนึ่งในเครือ BTS Group บริษัทผู้ให้บริการรถไฟฟ้า ได้เลือกใช้ระบบ Omise "ระบบเก็บรักษาข้อมูล" ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นตัวช่วยป้องกันให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่รั่วไหล คุณจึงมั่นใจได้ว่า ข้อมูลสำคัญของคุณจะไม่ถูกโจรกรรม โดยบุคคลผู้ไม่พึงประสงค์หรือจะถูกเปิดเผยออกมาทางใดทางหนึ่งแน่นอน

 

ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องทุจริต การหลอกลวง จาก rabbit finance นอกจากนี้คุณจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าอย่างเป็นกันเอง พร้อมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ราคาเป็นมิตร แถมยังรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอการดำเนินการ ทำให้ได้รับข้อมูลครบถ้วนต่อการตัดสินใจ

 

ในด้านบริการด้านการขายทั้งก่อนซื้อและหลังการซื้อ  rabbit finance มีเจ้าหน้าเฉพาะด้านคอยให้คำแนะนำ ซึ่งสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ดังนี้ 

 

 • ผู้ช่วยออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.rabbitfinance.com
 • เฟสบุค rabbit finance
 • เบอร์โทรศัพท์ 02-022-1222 หรือแฟกซ์ 02-903-9999#1234 

(จันทร์ - เสาร์: 8.00 น. - 19.00 น)

 • ที่อยู่ 1032/1-5, 14 ตึกกริต ชั้น 2 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
 • อีเมล์ insurance@rabbit.co.th


 

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ข่าวล่าสุดจากแรบบิท ไฟแนนซ์